نوشتن توضیحات

هفته یک

عبارات مفید
1 video, 1 audio, 2 readings
Reading: مسابقه در استراتژی قیمت گذاری
Video: همکاری برای مصاحبه شغلی
Audio: تمرین گوش دادن
Graded: اصول تجارت پیشرفته

هفته دوم

زبان دیپلماتیک
1 video, 1 audio, 1 reading
Audio: تمرین گوش دادن
Reading: مسابقه در استراتژی قیمت گذاری
Video: همکاری برای مصاحبه شغلی
Graded: اصول تجارت پیشرفته

به اکسپت یار خوش آمدید | تلفن تماس : 0910382606309357864425- | ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

ویژگی تصویر

دوره های جدید

  /  زبان  /  نوشتن توضیحات

نوشتن توضیحات