مبانی فناوری اطلاعات

هفته اول

خدمات مدیریت
1 video, 2 readings
Reading: مسابقه در استراتژی قیمت گذاری
Graded: شرایط فناوری اطلاعات

هفته دوم

راه حل زیرساخت
2 videos, 1 audio
Audio: تمرین گوش دادن
Graded: شرایط فناوری اطلاعات

به اکسپت یار خوش آمدید | تلفن تماس : 0910382606309357864425- | ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

ویژگی تصویر

دوره های جدید

  /  نرم افزار  /  مبانی فناوری اطلاعات

مبانی فناوری اطلاعات