آموزش اسپانیایی

هفته اول

سطح مبتدی
1 video, 1 audio, 1 reading
Audio: تمرین گوش دادن
Graded: امتحان زبان تجمعی

هفته دوم

سطح متوسط
1 audio, 2 readings
Audio: تمرین گوش دادن
Reading: مسابقه در استراتژی قیمت گذاری
Graded: امتحان زبان تجمعی

به اکسپت یار خوش آمدید | تلفن تماس : 0910382606309357864425- | ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

ویژگی تصویر

دوره های جدید

  /  زبان  /  آموزش اسپانیایی

آموزش اسپانیایی