سیستم های کامپیوتری

هفته اول

عبارات مفید
2 videos, 1 reading
Video: جمع آوری اطلاعات
Graded: شرایط فناوری اطلاعات

هفته دوم

اصول برنامه نویسی
1 video, 1 audio, 1 reading
Video: جمع آوری اطلاعات
Graded: شرایط فناوری اطلاعات

هفته سوم

تخصص
2 videos
Video: جمع آوری اطلاعات
Graded: شرایط فناوری اطلاعات

به اکسپت یار خوش آمدید | تلفن تماس : 0910382606309357864425- | ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

ویژگی تصویر

دوره های جدید

  /  نرم افزار  /  سیستم های کامپیوتری

سیستم های کامپیوتری